Fysioterapi

Innenfor fysioterapi står bevegelse sentralt. Faget kan beskrives kort som å være undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Det har sin opprinnelse helt tilbake fra Kina ca 2500 f.kr. i form av fysisk behandling og massasje. Den moderne utøvelsen av fysioterapi ble utviklet i London i 1896.

Kunskapsfeltet i fysioterapien er kropp, bevegelse og funksjon. Som fysioterapeut har man sitt teoretiske grunnlag forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom.

Sentralt i fysioterapien står øvelsesbehandling og treningsterapi, hvor det er bruk av treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon og bevegelighet.
Denne type behandling kan brukes både forebyggende, behandlende og rehabiliterende. Det sentrale i øvelsesbehandlingen er den funksjonelle tankegangen, dvs fokus på hva man skal bruke kroppen til i hverdagen.

Steinkjerbakken kan tilby:

  • Øvelsesbehandling og treningsterapi
  • Råd og veiledning omkring bevegelse og trening
  • slyngetrening / redcord
  • Galileo vibrasjonstrening
  • behandling av muskulatur og ledd

Vi utfører også behandling i hjemmet / Institusjon / arbeidsplass.

  • Øvelsesbehandling og treningsterapi
  • Råd og veiledning omkring bevegelse og trening
  • slyngetrening / redcord
  • Galileo vibrasjonstrening
  • behandling av muskulatur og ledd

behandling av muskulatur og ledd