Upledger Craniosakral terapi

1971 assisterte Dr. John Upledger(bildet) under en operasjon på nakken til en av hans pasienter. Operasjonen ble utført for å fjerne forkalket plakk som hadde satt seg fast på den harde hjernehinnen som omgir ryggraden(dura mater). Under operasjonen skulle Dr. Upledger holde hinnen stille mens kirurgen fjernet avleiringene. dette viste seg å være umulig på grunn av en bølgelignende rytmisk bevegelse inne i selve hinnen. Bevegelsen hadde en rythme på rundt 8 ganger i minuttet.

Verken Dr, Upledger eller kirurgen hadde opplevd dette fenomenet før. Fordi Dr. Upldeger er en som ønsker å forstå, begynte han med stor iver å undersøke emnet. Han fant en bok av William G. Sutherland, utvikleren av kraniell osteopati. Sutherland hadde utviklet metoder for å manipulere og bevege kranieknoklene og sømmene mellom disse(suturene). Han utførte forsøk og samlet de medesinske resultatene han fikk ved disse manipulasjonene.

Dr. Upledger deltok i kurs i kraniell osteopati, men var misfornøyd med det han anså som mangelfull klinisk forskning på området. Han startet derfor et forskningsprosjekt hvor han vendte ut og inn på kraniell osteopati. Konklusjonen hans var at kroppens bindevev(fascia) er påvirket i de fleste tilfellene av kranieskader. For at justeringen som ble gjort i kraniell osteopati skulle bevares, var det etter hans mening nødvendig å behandle hele kroppens bindevev. Bindevevet var, i motsetning til det som ble undervist i kraniell osteopati, viktigere enn knoklene og suturene.

Det var under denne forskningen at uttrykket CranioSacral-terapi ble skapt.

Forskjellene mellom Sutherlands kranielle osteopatiske teknikker og de resultatene Upledger oppnådde, var så store at det ikke lengre var riktig å kalle disse for kraniell osteopati

Den harde hjernehinnen(dura mater) som omgir det sentrale nervesystemet, fester seg på kraniets knokler og til korsbenet(sacrum). Navnet CranioSacral-terapi er satt sammen av disse to ordene, cranium og sacrum. Kraniosacralesystemet består av den harde hjernehinnen sammen med knoklene den fester seg til, cerebrospinalvesken og alt annet innenfor hinnen.


De rythmiske bevegelsene som Dr. Upledger observerte under operasjonen befinner seg i dette systemet. Det antas at bevegelsen blir skapt av produksjon og gjenopptakelse av cerebrospinalvæsken. Dette blir kalt kraniosakralrythme og har hos en frisk voksen en syklus på mellom 6-12 runder pr. minutt.

Kraniosakralsystemet er et av kroppens essensielle systemer. Systemet kan påvirke og blir påvirket av andre systemer som det endokrine-, nerve-, kardivaskulære- og tarmsystemet. det er på grunn av disse forbindelsene til de andre systemene at listen over symptomer og medesinske tilstander som kan forbedres ved CraniaoSakral-terapi er nesten ubegrenset.

Det er viktig at knoklene som er festet til kraniosakralsystemet sitter riktig for at systemet skal fungere optimalt. Hvis korsbenet ikke sitter rett i bekkenet eller kraniets knokler er ute av stilling, vil det oppstå spenninger i systemet. Dette kan føre til alle mulige sykdomstilstander. spenninger i hinnen kan på den andre siden også påvirke knoklene. CranioSacrak-terapi kan løsne spenninger i dette systemet, men CranioSakral-terapi kan gjøre mer enn bare å behandle kraniosakralsystemet.

Enhver sykdomstilstand i et av kroppens systemer kan påvirke kraniosakralsystemet. For eksempel kan en infeksjon i et av underlivets organer føre til spenninger i nærliggende bindevev, noe som igjen kan påvirke organene rundt. Videre kan spenningen forplante seg opp langs den harde hinnen rundt ryggraden.Spenninger i denne hinnnen kan føre til irritasjon av ryggradens nerver som igjen kan føre til kroniske smerter. Videre kan spenningen ledes videre opp til kraniets harde hinne og irritere vagus nerven som er viktig for underlivets organerer. For fullstendig å bryte denne sirkelen må både bindevevet og hinnene få den nødvendige behandningen.


Fall, slag, ulykker og andre traumatiske opplevelser kan sette sine spor i bindevevet. Om dette skjer i en situasjon hvor det samtidig er sterke følelser, klarer ikke alltid kroppen å handtere alt dette samtidig. Følelsene kan bli "stengt" inne i bindevevet og skape en varig nedsettelse av funksjonen i området.


SomatoEmotional Release er en metode som Dr. Upledger utviklet for å legge til rette for frigjøring av slike følelsesmessige spenninger i vevet. Her blir forskjellige psykologiske metoder brukt sammen med den fysiske behandlingen. dette skaper en effektiv og sikker ramme for frigjøring.

CranioSacral-terapi som inkluderer SomatoEmotional Release er en holistisk framgangsmåte som hjelper pasienten med å erkjenne at personlige problemer kan ha innflytelse på helsetilstanden. Dette kan være til stor hjelp ved behandling av psykosomatiske sykdomstilstander. Metoden har med stor suksess blitt brukt i Amerika for å hjelpe krigsveteraner til å erkjenne og overvinne sine posttraumatiske stresstilstander(PTSD).


CranioSacral-terapi forsterker kroppens evne til å helbrede seg selv. Den kan ha lindrende og årsaklig effekt ved:

Behandling av voksne:

 • Asthma
 • Allergi
 • Angst
 • Bekkenløsning
 • Bihulebetennelse
 • Fordøyelsesproblematikk
 • Hodepine, svimmelhet, kvalme, øresus.
 • Idrettsskader(fall, slag, vridninger o.l).
 • Kjeveleddsproblematikk
 • Lite energi, trøtthet, utbrennthet
 • Migrene
 • Musarm/tennisalbue
 • Menstruasjonssmerter, smerter ved samleie.
 • Nakke/rygg smerter(lumbago, isjias, prolaps).
 • Stivhet i ledd/muskler/(bechterew, fibromyalgi, slitasje + andre reumatiske lidelser).
 • Og mange andre ubehag/lidelser.

Behandling av barn:

 • Asthma
 • ADHD
 • Allergi
 • Behandling etter uhell(sykkel, fall o.l).
 • Hodesmerter
 • Hoftedysplasie
 • Idrettsskader(jumperd knee, Morbus slatters, benhinne betennelse o.l)
 • Kjeveleddsproblematikk
 • Voksesmerter
 • Øre, nese og halsproblemer
 • Mage/tarm problematikk(kolikk, forstoppelse o.l)
 • Og mange andre ubehag/lidelser.

Craniosakral terapi for dyr:

Prinsipielt gjelder mekanismene og behandlingsteknikker beskrevet for mennesker ovenfor også for dyr. Dyrenes kropp fungerer stort sett som menneskets med små forskjeller. Dyr har sin egen craniosakrale rythme, som er forskjellig i hastighet fra dyreart til dyreart. De kan behandles på samme måte som mennesker. De velger selv om de vil stå eller ligge. Etter erfaring er dyr veldig mottakelige for denne formen for behandling.