Myoreflexterapi

Myoreflexterapi, grunnlagt av Kurt Mosetter(bildet) er en behandlingsform som er anbefalt brukt av fysioterappeuter, kiropraktorer, osteopater og andre terapeuter med tilsvarende medesinsk kompetanse.

Myoreflexterapi er basert på vår vestlige medesinske kunnskap samt at den har tatt opp i seg erfaringer og kunnskap fra akupunktur, homeopati og annen østilg medesin. Terapien er basert på følgende prinsipper:

*Kroppen er et dynamisk ustabilt system: Det betyr at det er musklene som holder skjelettet oppe - styrt av hjernen. Styringen balanserer kroppen rundt et tyngdepunkt. Hvis hjernen "skrus av" (eller dør), faller hele kroppen sammen.

*Musklene arbeider aldri alene, men samarbeider i mønstre - gjerne lange muskelkjeder. Det betyr at en muskel i armen kan henge i sammen med og påvirke en muskel for eksempel i foten.

*Musklene og det omkringliggende vev har "hukommelse", hukommelse sitter altså ikke bare i hodet. Ved å trykke på muskelfester og nervepunkter påvirker man både "vanlig hukommelse" (slik vi er vant til å tenke på hukommelse - dvs. hukommelse i hjernen) og andre typer hukommelse, og kan løse opp i uheldige bevegelsesmønstre og spente muskler

* Områder der smerten merkesgir en indikasjon på hvilke uheldige bevegelsesmønstre som pasienten, men smerteområdet er i seg selv ikke problemet. Ofte vil man behandle området som ligger helt andre steder på kroppen.

De fleste muskel og skjelettlidelser skyldes at muskelkjeder har trukket seg sammen, eller arbeider sammen på en måte som skaper smerte. Årsaken til dette kan være fysisk (anstrengelse, fall/slag/vridning/ eller lignende), eller på grunn av en traumatisk opplevelse. På grunn av hukommelse ( i hodet, muskler og vev), vedvarer denne sammentrekningen som gir smerter. Dette gjelder også hvis samentrekningen skyldes et traume. Pasienten som har smerter trenger ikke være seg bevisst hva som påførte smerten (fysisk/psykisk), og dette er heller ikke nødvendig for en vellykket behandling.


Behandlingen besår i å behandle muskelfester og nervepunkter for å løse opp i den sammenstrekningen som forårsaker smerten og ikke nødvendigvis de smertefulle musklene. På grunn av at musklene arbeider sammen i lange muskelkjeder, foregår ofte behandling "langt fra" smerteområdet eller i muskler som har motsatt effekt(strekk vs bøy). Effekten av behandlingenoppleved ofte momentant.


Pasienter som har smerter på grunn av traumer opplever at behandlingen gjør at man blir momentant smertefri og at behandlingen er varig. I tilegg opplever man ofte at pasienten blir i stand til å kommunisere rundt et traume etter behandlingen.

Myoreflexterapi har vist seg å være effektiv som behandlingsform for en rekke kroppslige plager som for eksempel:


* Ryggproblemer

* prolaps 

* Kne og hoftesmerter 

* leddsmerter 

* skulderproblematikk(smerter i eller omkring skulderen) 

* Karpal tunnel syndrom(musesyke) 

* Cervikale smerter, Servicobrachiale smerter og armsmerter(smerter i overgangen mellom nakke og arm - dvs. skulder og ovenfor skulder) 

* Trigeminusneuralgi ( smerter i ansiktet - antatt på grunn av betennelse/stress i trigeminusnerven) 

* Migrene 

* Kronisk smertesyndrom.

Andre eksempler hvor myorefelxterapi hat vist seg å ha god effekt:


* IBS (Irritabel tarmsyndrom) 

* Kronisk tretthetssyndrom 

* Fibromyalgi 

* Parkinson 

*Ettervirkninger etter hjerneslag.